Pinyin Dictionary results for "ai wei hui"

爱卫会
Patriotic Health Committee, abbr. of 愛國衛生運動委員會|爱国卫生运动委员会[Ai4 guo2 Wei4 sheng1 Yun4 dong4 Wei3 yuan2 hui4]
Dictionary data provided by CC-CEDICT