Pinyin Dictionary results for "bai quan xian"

拜泉县
Baiquan county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang
Dictionary data provided by CC-CEDICT