Pinyin Dictionary results for "bai xiang xian"

柏乡县
Baixiang county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei
Dictionary data provided by CC-CEDICT