Pinyin Dictionary results for "bao de xian"

保德县
Baode county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi
Dictionary data provided by CC-CEDICT