Pinyin Dictionary results for "bin hai xian"

滨海县
Binhai county in Yancheng 鹽城|盐城[Yan2 cheng2], Jiangsu
Dictionary data provided by CC-CEDICT