Pinyin Dictionary results for "bin jiang qu"

滨江区
Binjiang district of Hangzhou city 杭州市, Zhejiang
Dictionary data provided by CC-CEDICT