Pinyin Dictionary results for "cen gong"

岑巩
Cengong county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou
岑巩县
Cengong county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou
Dictionary data provided by CC-CEDICT