Pinyin Dictionary results for "guo ji tian lian"

国际田联
International Association of Athletics Federations (IAAF); abbr. for 國際田徑聯合會|国际田径联合会[Guo2 ji4 Tian2 jing4 Lian2 he2 hui4]
Dictionary data provided by CC-CEDICT