Pinyin Dictionary results for "ji zhou shi"

冀州市
Jishou county level city in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei
Dictionary data provided by CC-CEDICT