Pinyin Dictionary results for "min feng xian"

民丰县
Niye Nahiyisi; Minfeng county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区[He2 tian2 di4 qu1], Xinjiang
Dictionary data provided by CC-CEDICT