Pinyin Dictionary results for "qing yuan xian"

庆元县
Qingyuan county in Lishui 麗水|丽水[Li2 shui3], Zhejiang
清原县
Qingyuan county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning
清苑县
Qingyuan county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei
Dictionary data provided by CC-CEDICT