Pinyin Dictionary results for "chuan hui"

传回
to send back
川汇
Chuanhui district of Zhoukou city 周口市[Zhou1 kou3 shi4], Henan
穿回
to put on (clothes); to put (clothes) back on
川汇区
Chuanhui district of Zhoukou city 周口市[Zhou1 kou3 shi4], Henan
张家川回族自治县
Zhanjiachuan Huizu autonomous county in Gansu
Dictionary data provided by CC-CEDICT